Financieel en vergoedingen

Wat een behandeling precies gaat kosten, is afhankelijk van type beugel en de duur van de behandeling.

Als u kiest voor een behandeling, dan bent u zelf verantwoordelijk voor de betalingen. Sommige verzekeraars vergoeden (een deel van) de behandeling. Controleer uw polisvoorwaarden goed, zodat u weet wat er precies wordt vergoed. Realiseert u zich dat de meeste verzekeraars een maximumbedrag vergoeden en dat u zelf ook een deel van de behandeling moet betalen. Soms kunt u bij uw gemeente aanspraak doen op bijzondere bijstand.

Orthodontie Oud-Beijerland volgt wat betreft tarieven alle regels die zijn opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Bekijk de tarieven van de NZa

Onze rekeningen ontvangt u van Netpoint Factoring B.V.

Om onze aandacht volledig te kunnen richten op de orthodontische behandeling hebben wij de financiële patiëntenadministratie overgedragen aan een specialist op dit terrein: Netpoint Factoring B.V. Dat betekent dat Netpoint Factoring de nota's van de behandelingen aan de verzekering stuurt. Voor vragen of verzoeken heeft Netpoint Factoring een website beschikbaar.

Contact met Netpoint over factuur
 


Meer informatie over vergoedingen voor orthodontie 

Op de website vergelijkmondzorg.nl vindt u informatie over welke verzekeraars orhodontiekosten vergoeden. Kijk ook op Vereniging van Orthodontisten.

Let op: vraag altijd na bij u zorgverzekeraar of u eerst een bepaalde periode verzekerd moet zijn voordat u mag gaan declareren voor de orthodontie.

Meer informatie over wat een beugel voor jouw gebit kan doen?
Maak direct een afspraak
© 2024 Orthodontie Oud-Beijerland