Home > Onze werkwijze > Spelregels en mogelijke risico's

Spelregels

Om iedereen binnen de praktijk zo goed mogelijk te kunnen helpen, hebben we enkele spelregels opgesteld.

  • Wij vragen u nadrukkelijk om op tijd te komen voor uw afspraak. Als u te laat bent, kan het zijn dat wij een nieuwe afspraak moeten inplannen.
  • Lange afspraken worden in principe in de ochtend gepland. Afspraken voor controles vinden meestal in de middag plaats.
  • Wanneer de beugel is geplaatst, zal ongeveer één keer per maand een controle plaatsvinden.
  • Het vaak verzetten of missen van controles zal de behandelduur extra verlengen.
  • Vergeet niet uw afsprakenkaart mee te nemen! U heeft deze nodig om in te loggen in ons systeem.
  • Heeft u veel pijn of bijvoorbeeld een zwelling, dan kan er een spoedafspraak worden gemaakt. Als de situatie zo ernstig is dat u niet tot de volgende ochtend kunt wachten, dan kunt u na openingstijden bellen met de nooddienst van tandartsenpost010 Erasmus Centrum 010-4552155.

Het maken van geluids- en beeldopnamen door patiënten en bezoekers is in principe verboden. Het is alleen toegestaan privébeeldopnamen te maken na toestemming van uw behandelaar.

Risico’s van de beugelbehandeling

Voordat er gestart wordt met het orthodontisch traject is het van belang dat ieder er van bewust is van de beperkingen en mogelijke risico’s. De hieronder beschreven risico’s van een orthodontische behandeling zijn zeer klein en zelden een reden om af te zien van de behandeling, maar iedereen heeft te allen tijde het recht om af te zien van de behandeling en/of voortijdig het beugeltraject te stoppen en de huidige situatie te accepteren. Let op mogelijk zijn hier wel kosten aan verbonden waar u rekening mee dient te houden. Wij informeren u hier graag over indien dit wenselijk is voor u.

Motivatie

Het succes van een orthodontische behandeling is sterk afhankelijk van de motivatie en medewerking van de patiënt. Een goede mondhygiëne is met een beugel veel lastiger en eist extra inzet en tijd. Losraken of beschadiging van onderdelen van de (vaste) beugel kan in de meeste gevallen worden voorkomen door het eetgedrag daarop aan te passen. Zo kunnen  o.a. energiedranken en roken een nadelig effect hebben  beugeltraject. De afspraken moeten stipt worden nagekomen, en de aanwijzingen en instructies van de behandelaar dienen te worden opgevolgd ten einde te voorkomen dat de behandeling onnodig vertraagd zal kunnen worden. Mondspoeling is een middel om uw mond te spoelen en te reinigen. Mondspoeling kan gebruikt worden als een aanvulling op de dagelijkse reiniging van uw gebit. De middelen die u kunt gebruiken voor mondspoeling zorgen ervoor dat uw gebit extra beschermd wordt tegen gaatjes (cariës) en tandvleesontsteking. Daarnaast zorgt het voor een frisse adem in uw mond. U kunt uw mond op vele manieren spoelen.

Ontkalkingen, cariës, tandplak (ook wel tandplaque) en tandvleesontstekingen

Vaak hoor je dat het plaatsen van orthodontische apparatuur gaatjes veroorzaakt.  Dit is niet het geval. Wel is het zo dat de tanden en kiezen op die plekken, die niet worden gereinigd een grotere kans hebben op het krijgen van verkleuringen en/of gaatjes. Ook kan het niet goed reinigen van het gebit gevolgen hebben voor het tandvlees.  Ontstoken tandvlees is herkenbaar aan een zichtbare zwelling, roodheid en/of bloeding. Deze symptomen verdwijnen weer bij een goede mondhygiëne. 

Tandplak is een zacht en kleverig, nauwelijks zichtbaar laagje van speekseleiwitten, voedselresten en bacteriemassa (biofilm) op de tanden en kiezen. Tandplak moet iedere dag verwijderd worden om problemen in de mond te voorkomen. Eventueel kunt u tandplakverklikkers aanschaffen. Na gebruik van de verklikkers kan de rode substantie die het achterlaat wegpoetst worden.

Wortelresorptie

Ten gevolge van de behandeling met orthodontische apparatuur kunnen de wortelpunten van de tanden en kiezen wat stomper worden; er verdwijnt 1 tot 3 mm van de wortelpunt. Dit noemen we wortelresorptie en komt ook voor bij mensen die geen beugel hebben gehad. Wanneer de wortelresorptie beperkt blijft tot enkele millimeter is het niet schadelijk. Hoogst zelden komt het voor dat er veel meer van de wortel verdwijnt. Erfelijke aanleg of een eventueel trauma in het verleden kan hierbij een rol spelen. Ter controle van deze wortelresorptie zal er soms tijdens, maar in ieder geval voor het beëindigen van de behandeling een overzichtsröntgenfoto (OPG) worden gemaakt.

Dehiscentie

Soms trekt het tandvlees terug en komt de wortel enigszins bloot te liggen, wat overgevoeligheid kan geven. Dit tandvlees zal niet terug groeien! Dehiscentie komt overigens bij kinderen zelden voor. Dehiscentie zie je zeker bij het gebruik van piercings in de lippen.

Openingen

Wanneer de overlappende tanden naast elkaar worden geplaatst herstelt de tandvleespapil niet altijd waardoor een donkere opening ontstaat naar de mondholte; dit herstel hangt af van de bothoogte en het contactpunt van de tanden en vormt daarom eigenlijk nooit een probleem bij kinderen of jonge adolescenten.

Beschadigingen bij verwijderen van de vaste beugel:
Tijdens het verwijderen van de vaste beugel kan een restauratie (kroon, adhesief, veneer, etc.) beschadigd raken. Als een tand of restauratie beschadigd raakt, moet deze eventueel door de tandarts hersteld worden.

Allergieën

Sommige mensen zijn allergisch voor bestanddelen van orthodontische apparatuur. Het is van belang dat u bekende allergieën meldt tijdens het eerste consult en via een ingevulde anamnese lijst (gezondheidsvragenlijst). Het behandelplan zal hier dan, indien mogeijk, op worden aangepast of voortijdig worden afgebroken. 

Het behandeldoel wordt niet bereikt en/of teleurstellend resultaat:

Helaas wordt niet altijd het gewenste behandelresultaat bereikt. Hiervoor is een aantal redenen aan te voeren: individuele groeisnelheid en groei potentie (weefsel reactie), ernst van de gebits- en/of kaakafwijking, het gebruik van de apparatuur, defecte apparatuur, maar uiteraard ook gebrekkige medewerking. Deze factoren leiden tot een tegenvallend resultaat of het langer duren van de behandeling. 

Website voor extra informatie:

Met betrekking tot het gebit kunt u meer informatie vinden via Allesoverhetgebit.nl. De KNMT biedt hierop patiënten een betrouwbare en onafhankelijke bron voor informatie over mondzorg, aandoeningen, behandelingen en kosten.

Meer informatie over wat een beugel voor jouw gebit kan doen?
Maak direct een afspraak
© 2024 Orthodontie Oud-Beijerland